Gdzie można montować przydomowe oczyszczalnie ścieków ?

Otóż przydomowe oczyszczalnie ścieków są doskonałom alternatywą dla szamb w miejscach, w których nie ma możliwości podłączenia się do kanalizy, jednak jeśli takowa występuje na naszym osiedlu to niestety podłączenie przydomowej oczyszczalni ścieków jest praktycznie niemożliwe. Samo działanie oczyszczalni ścieków koło naszych domostw polega na przekształcaniu nieczystości w czystą wode za pomocą bakterii, które dosypujemy do oczyszczanych ścieków. Nasze ścieki są spuszczane do zbiornika, w którym ulegają fermentacji przy udziale specjalnych bakterii, rozkładających odpady na substancje proste. W ten sposób na samym dnie zbiornika zostaje odkładany osad, a do góry odplywa czysta woda, a następnie woda jest filtrowana i przetransportowana do gleby za pomocą drenażu lub można tą wodą podlewać tereny zielone, np trawnik.