Struktura pojemnika bezodpływowego na odpady ciekłe (szamba) potrzebuje zdobycia dopuszczenia na konstrukcję, ale konstrukcja indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dzień możliwa jest po dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi (starosta bądź prezydent miasta).
Indywidualna przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę – zgłoszenie
W zgłoszeniu powinno się wskazać rodzaj, charakter a także rodzaj robienia robót budowlanych oraz czas ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracja o posiadanym prawie do posiadania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, słuszne szkice lub rysunki, a także zezwolenia, uzgodnienia także opinie wymagane odrębnymi nakazami.
Zgłoszenia powinno się sprawić co najmniej 30 dni zanim zamierzanym terminem rozpoczęcia prac. Do wykonywania prac można przystąpić po 30 dobach (jeżeli urząd nie zdeponował w tym czasie sprzeciwu bądź nie przywołał nas do uzupełnienia zgłoszenia) oraz nie dalej niż po upływie 2 lat od czasu wskazanego w zgłoszeniu terminu zaczęcia prac.
Nakazy nie określają wzoru zgłoszenia, jest dozwolone przyrządzać szablon przygotowany przez nas, jaki znajduje się tutaj. Projekt oraz przykład oświadczenia o posiadanym prawie do posiadania posiadłością na cele budowlane zamieściliśmy tu.
Warto mieć pojęcie, że narząd może nałożyć zobowiązanie pozyskania zezwolenia na ukończenie określonego celu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego projektu zagospodarowania przestrzennego czy też wywołać:
– niebezpieczeństwo bezpieczeństwa osób albo mienia;
– zmiana na gorsze stanu środowiska lub poziomu zachowania zabytków;
– pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

Pojemnik bezodpływowy na schludności płynne – przyzwolenie na konstrukcję
W przypadku zamiaru budowy szamba konieczne jest uzyskanie zezwolenia na konstrukcję, a więc nie obejdzie się bez wizyty u projektanta i pozyskania wszystkich formalności.
Potrzebny będzie schemat budowlany w 4 egzemplarzach, do dokonania jakiego niezbędna będzie m.in. plan sytuacyjno – wysokościowa do celów planistycznych. Przypuszczalnie być także zbawienne zakomunikowanie administratora sieci wodno – kanalizacyjnej o braku możliwości przyłączenia budynku do kanalizacji. Konieczne mogą być też inne dokumenty – całokształt zależy m.in. od wielkości (objętości) zbiornika oraz jego pozycji. W przypadku szamb o objętości do 10 m3 (takie w większości wypadków wystarczają w budownictwie jednorodzinnym) zlokalizowanych na działce budowlanej w właściwiej odległości od drogi oraz granic działki, nie należy uzyskiwać żadnych wspomagających pozwoleń.