Cena oczyszczalni ścieków jak i jej montażu jest w dużej mieże uzależniona od wielu różnych czynników, które są powiązane z działką, a dokładnie z jej wielkością, rodzajem gleby oraz przepustowością jej, przez co koszt zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków jest znacznie wyższy poprzez konieczność wykonania drenażu, a jeżeli przy przydomowej oczyszczalni ścieków z zbiornikiem bezodpływowym czyli szamba. Można oszacować koszt takowej oczyszczalni ścieków dla czteroosobowej rodziny na 5-10 tysięcy złotych, a więc znacznie więcej niż montaż samego szamba. Jednak oczyszczalnia ścieków zwraca się już po prawie roku użytkowania jej, a ponadto oczyszczalnia pozwala nam na dbanie o ekologie i jest znacznie tańsza w eksploatacji. Licząc, że wykorzystujemy szambo poprzez czteroosobową rodzine to musimy rocznie na sam wywóz szamba liczyć od 1000 do 2000 zł rocznie. Ekonomiście z zachodniej granicy Polski obliczyli, że inwestycja w przydomową oczyszczalnie ścieków powinna zwrócić się nam już po nie całych dwóch latach intensywnego użytkowania oczyszczalni ścieków.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków